Πινακας Τυπικων Εφαρμογων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ MICA ΣΩΛΗ ΝΩΤΕΣ ΧΥΤΕΣ (AL) ΚΕΡΑ ΜΙΚΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΠΕΡ. ΛΑΜΠΕΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΚΕ ΣΩΛΗΝ OΕΙΔΕΙΣ ΤΑΠΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΘΕΡΜ. ΕΠΑΦΗΣ ΟΡΓ.ΕΛ. ΘΕΡΜ. ΘΕΡΜ/ ΧΕΙΑ ΗΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΑΕΡΑΣ & ΑΕΡΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΧΥΤΕΥΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΘΕΡΜΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΕΣΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΣΤΡΩΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΞΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΑ & ΜΗΤΡΕΣ
ΦΟΥΡΝΟΙ & ΤΟΥΝΕΛ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΓΩΓΟΙ ΝΕΡΟΥ (ΣΩΛΗΝΕΣ)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΡΟΛΛΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΤΜΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜ/ΣΗ ΚΕΝΟΥ (VACUUM)

epifaniaki-fortisi-thermiki-apodosi
mica