Θέρμανση Πλαστικού

Θέρμανση δύσκαμπτου PVC:

Heating PVCΟι προδιαγραφές και τα δεδομένα του υλικού είναι τα εξής:

Το υλικό πρέπει να έχει 400mm πλάτος και 3mm πάχος, η ταχύτητα του μεταφορέα να είναι ν=4m/λεπτό, η επιθυμητή θερμοκρασία στους 120°C (Τ=120°C), τέλος η ατινοβολία και από τς δύο πλευρές είναι εφικτή.

Kατά την διάρκεια των δοκιμών  για τη θέρμανση πλαστικού παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα:

Αφού το PVC είναι κακός αγωγός θερμότητας, η διαδικασία θέρμανσης επιταχύνεται με τη δυνατότητα να θερμάνεις το υλικό από τις δύο πλευρές.

Μια εργαστηριακή δοκιμή με δύο πίνακες ακτινοβολίας BSH έχει αποτέλεσμα σε ένα θερμαινόμενο χρόνο των 8 δευτερολέπτων. Η θερμοκρασία ήταν 550°C και η απόσταση ακτινοβολίας 10cm από κάθε πλευρά.

Όπως προσδιορίστηκε η ταχύτητα μεταφοράς στα 4m/λεπτό η θερμαινόμενη πορεία καθορίστηκε στα 53cm.

Μία προτεινόμενη λύση που δίνουμε σε αυτό το πρόβλημα είναι η εξής:

2χ6 κατασκευαστικά στοιχεία EBF/50 εξοπλισμένα από υπέρυθρους εκπομπούς ΗTS/1 600W.

Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλη την ακτινοβολία προσθέτουμε ανακλαστήρες από καθαρό άμεπτο αλουμίνιο κατά μήκoς των ακρών της ακτινοβολίας. Τέλος απαιτείται έλεγχος της θερμοκρασίας.