Θέρμανση Γυάλινων Λαμπών

Θέρμανση γυάλινων λαμπών (λάμπες πυράκτωσης) στους 500°C περίπου:

Οι προδιαγραφές και τα δεδομένα που πρέπει να έχει ένα υλικό είναι τα εξής:

Η αρχική θερμοκρασία των γυάλινων λαμπών πρέπει να είναι περίπου 100°C και η τελική 500°C.

Kατά την διάρκεια των δοκιμών παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα.

Για τους από στοιχεία ακτινοβολίας FSR 1000W και FSR/2 500W πραγματοποιήθπαράδειγμα: Ένας πελάτης χρησιμοποιούσε σωληνωτές μεταλλικές αντιστάσεις αλλά ο χρόνος ζωής τους ήταν πολύ μικρός. Ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες ώρες λετουργίας.

Με την αντικατάστασή ηκε λειτουργία εκατοντάδων ωρών, όμως εξ” αιτίας της υψηλής θερμοκρασίας των στοιχείων ακτινοβολίας η συνηθισμένη ζωή τους μπορεί να μην πραγματοποιηθεί.

Παρ’όλα αυτά το πλεονέκτημα από τις σωληνωτές μεταλλικές αντιστάσεις ήταν τόσο μεγάλο όπου σε όλα τα μηχανήματα αντικαταστάθηκαν οι παλιές αντιστάσεις με στοιχεία ακτινοβολίας FSR 1000W και FSR/2 500W. Για αυτή την εφαρμογή επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία θέρμανσης SHTS/1 1200W και SHTS/2 600W.

Τέλος ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης σε αυτή την περίπτωση ήταν λιγότερος από 0,5 λεπτά.